A review of career devoted to biophotonics-in memoriam to Ekaterina Borisova (1978-2021)

Tsanislava Genova, Latchezar Avramov, Boyko Kolev, Alexander Gisbrecht, Irina Bliznakova, Lidiya Zaharieva, Victoria Mircheva, Stoyan Ilyov, Ivan Angelov, Vanya Mantareva, Petranka Troyanova, Petya Pavlova, Tatiana Novikova, Razvigor Ossikovski, Deyan Ivanov, Viktor Dremin, Edik U. Rafailov, Sergey G. Sokolovsky, Alexander Bykov, Igor V. MeglinskiIvan Bratchenko, Oxana Semyachkina-Glushkovskaya, Elina Genina, Alexey N. Bashkatov, Alla B. Bucharskaya, Valery Zakharov, Janis Spigulis, Sindhoora Kaniyala Melanthota, K. U. Spandana, Nirmal Mazumder, Prasada K. Shama, Peter Townsend, Luís Oliveira, Alexander V. Priezzhev, Dick H.J.C.M. Sterenborg, Valery V. Tuchin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageEnglish
Article number040101
JournalJournal of Biomedical Photonics and Engineering
Volume7
Issue number4
DOIs
Publication statusPublished - 2021

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Biomedical Engineering
  • Biomaterials
  • Atomic and Molecular Physics, and Optics
  • Acoustics and Ultrasonics

Cite this